Bij HeRmeS kan je alle disciplines van ropeskipping leren. De club heeft oog voor ieders eigenheid en streeft een familiale sfeer aan. HeRmeS is aangesloten bij Gymfed.

Heb je vragen?


Je kan steeds contact met ons opnemen via :

Voorzitter HeRmeS:

Nicolas Vankrieken, 0476/39 18 80

Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit: Nathalie Noppe,  0472/58 06 40

Facturatie-adres:

Puttekomheide 48, 3150 Haacht

Maatschappelijke zetel:

Puttekomheide 48, 3150 Haacht

Rekeningnummer: BE48 9796 3172 4427

Ondernemingsnummer: 0873.954.063

Een sportongeval? Wat nu?

HeRmeS vzw biedt, in samenwerking met Gymfed en Ethias een verzekering aan voor sportongevallen.

Hoe ga je te werk?

  • Download het ongevallenformulier van Ethias, vul het volledig in - vergeet hierbij je handtekening niet - en laat de arts het vervolledigen
  • Bezorg het ingevulde formulier terug aan HeRmeS via de trainers
  • Wij geven het ongeval door via Ethias Extranet
  • Ethias handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer