Bij HeRmeS kan je alle disciplines van ropeskipping leren. De club heeft oog voor ieders eigenheid en streeft een familiale sfeer aan. HeRmeS is aangesloten bij Gymfed.

Bestuursleden van HeRmeS vzw

VOORZITTER:

Nicolas Vankrieken: 0476/39 18 80


Andere bestuursldeden:

  • Elke Van Hamme, ondervoorzitter en website
  • Sofie De Smedt, penningmeester
  • Nathalie Noppe, secretaris en API
  • Miet Peeters, verantwoordelijke ledenadministraties
  • Hans Peter Vandersmissen, sportraad
  • Kathy Ceulemans, vertegenwoordigers trainers0ver HeRmeS vzw

HeRmeS werd opgericht in 2000 en heeft ondertussen de kaap van de twintig jaren al overschreden.

Met HeRmeS willen we ropeskipping met al haar disciplines aanleren aan onze leden.

Daarbij hebben we oog voor ieders eigenheid en streven we een familiale sfeer na.

Alle skippers zijn even belangrijk voor de club. Trainers, skippers en bestuur vormen een team dat voor elkaar klaarstaat, ook als het even wat minder gaat.

HeRmeS is aangesloten bij Gymfed, de Gymnastiekfederatie van Vlaanderen.

Rope Skipping is zoveel meer dan touwtje springen

Rope Skipping is een volwaardige sport die over de hele wereld aan populariteit wint.

Rope Skipping is een sensationele, spectaculaire vorm van touwtje springen waarbij allerlei variaties of tricks met één of meerdere touwen door één of meerdere skippers worden uitgevoerd.

Rope Skipping bestaat uit drie grote delen, die gemixt kunnen worden:

Single Rope

Single rope is een onderdeel waarbij er door één springer oefeningen worden uitgevoerd in één touw. Skippers kunnen alleen werken of in groep en leuke groepsroutines in elkaar boksen. De creativiteit wordt gestimuleerd doordat ze verschillende tricks vrij kunnen combineren

Double Dutch

Double Dutch is een uitdagend elemen van rope skipping waarbij gesprongen wordt in twee touwen die alternerend draaien. Belangrijk bij dit onderdeel is het draaien, het springen en samenwerken.

Wheel

Wheel bestaat in enorm veel variaties. Je kan met tween in één touw springen (2 in 1), met twee in twee touwen waarbij je elk één handvat van de twee touwen vast hebt (Chinese wheel), met drie in drie touwen (3 wheel), traveller waarbij een skipper een rij skippers meeneemt, enz... de variaties zijn onuitputtelijk

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door HeRmeS vzw, Jennekensstraat 46 te 3150 Haacht, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving.


Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing.


Via hermesvzw@gmail.com kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.


Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u terug in de Algemene Voorwaarden.


De laatste wijziging gebeurde op 12/10/2021.